Sådan kommer du i gang med en bruttolønsordning hos os:

Bruttolønsordning på under 2 min.

Har du nogle spørgsmål omkring bruttolønsordning?

medarbejder-billede

Kontormøbler på bruttolønsordning - hvad siger lovgivningen?

Bruttolønsordninger indikerer som udgangspunkt, at der skal foretages beskatning af medarbejderen. Det er det, de fleste er vant til, og det gælder f.eks. telefon og internet. Der er dog ifølge SKAT ingen beskatning af kontorinventar, når medarbejderen reelt arbejder hjemmefra. Møblerne skal desuden i fremtoning og indretningsmæssig henseende svare til det inventar, der er til rådighed på arbejdspladsen.

Du behøver ikke at være bekymret om det juridiske – vi og vores hold af skatte- og revisionseksperter har helt styr på lovgivningen om kontormøbler på bruttolønsordning.

FAQ – Ofte stillede spørgsmål

Som arbejdsgiver sparer du hele udgiften til kontormøbler. Derudover får du fradrag for anskaffelsessummen og momsrefusion af den skønnede erhvervsmæssige andel. Slutteligt kan medarbejderne frikøbe kontormøblerne af dig for en scrap-pris, når aftalen udløber.

Nej, modsat mange andre personalegoder beskattes kontormøbler ikke, hvis visse betingelser er opfyldt:

  • Medarbejderen skal have ret til og tildelt en hjemmearbejdsplads, dvs. virksomheden skal skønne, at der er et behov
  • Der skal laves et tillæg til ansættelsesaftalen, som beskriver de nye arbejdsvilkår
  • Møblerne skal afspejle resten af virksomhedens indkøb i forhold til design, funktion og kvalitet

En bruttolønsaftale skal udformes som et tillæg til lønaftalen. Tillæg til lønaftaler foretages som udgangspunkt kun en gang om året i forbindelse med lønforhandling, men kan også foretages ved akut behov for f.eks hjemmearbejde.

Der må købes møbler, som lever op til arbejdsmiljølovens krav til indretning af hjemmekontor. F.eks. står det beskrevet, at arbejdsforholdene skal være “sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige”.

Du får som arbejdsgiver adgang til at kunne se alle medarbejdernes bestillinger i vores system. På den måde er det let for dig at bevare overblikket.

Et godt skridt på vejen er ergonomiske og sikre kontormøbler. Alle vores kontormøbler lever op til arbejdsmiljøloven. At sikre hjemmekontoret er desuden et samarbejde med medarbejderen, da du som arbejdsgiver ikke har adgang til selv at kontrollere hjemmearbejdspladserne.

Vores produkter på bruttolønsordning

Det er vigtigt for os at passe på vores skove og holde dem fulde af liv, så nutidens og fremtidens generationer kan nyde godt af dem. Hos Kontormøbler.dk tilbyder vi derfor et bredt udvalg af FSC®-mærkede produkter som hæve-sænkeborde og reoler. Vi forsøger løbende at udvide sortimentet. Læs mere om hvilke forskel FSC gør her.

Gå ikke glip af alle de fordele som en bruttolønsordning hos os kan give dig

Kom i gang med en bruttolønsordning via Kontormøbler.dk