FAQ – ofte stillede spørgsmål til bruttolønsordning

Som medarbejder har du måske et eller flere spørgsmål til bruttolønsordningen. Vi har her samlet de spørgsmål, vi typisk hører om selve ordningen, bestilling, levering og meget andet.

Finder du ikke svar på dine spørgsmål her, er du velkommen til at kontakte os.

Spørgsmål til bruttolønsordning

Hvad betyder det at have en bruttolønsordning?

Hvornår kan jeg indgå en bruttolønsaftale?

Hvilke besparelser opnår jeg som medarbejder?

Er der en øvre beløbsgrænse?

Hvor lang tid løber en bruttolønsaftale?

Hvordan udregnes fordelingen af momsen mellem arbejdsgiver og medarbejder?

Hænger bruttolønsperioden sammen med garantiperioden på møblerne?

Hvor lang leveringstid er der på møblerne?

Regler for kontormøbler som personalegode

Er min arbejdsgiver forpligtet til at stille møbler til rådighed?

Skal min arbejdsgiver betale for møbler til mit hjemmekontor?

Bliver møbler som personalegode beskattet?

Hvilke møbler må jeg købe på aftalen?

Mens aftalen løber

Bliver mine feriepenge og pension påvirket af lavere bruttoløn?

Hvem ejer møblerne, indtil de er betalt ud?

Hvem står for forsikring af møblerne i løbetiden?

Når aftalen udløber

Er møblerne mine, når aftalen udløber?

Hvad sker der med aftalen og møblerne, hvis jeg stopper på arbejdspladsen inden aftalens udløb?

Hvordan er jeg stillet i forhold til dagpenge i tilfælde af opsigelse, mens tillægsaftalen til ansættelseskontrakten løber?

Hvad sker der, hvis jeg ikke ønsker at frikøbe møblerne efter aftalens udløb?

 

Spørgsmål til bruttolønsordning

Hvad betyder det at have en bruttolønsordning?

Når du benytter dig af en bruttolønsordning, går du ned i løn og får i stedet stillet et eller flere goder til rådighed af din arbejdsgiver. Godet betaler du af din løn før skat, og du opnår derfor en stor besparelse i forhold til at skulle købe godet privat. Derudover beskattes du nu af en lavere bruttoløn end før din lønomlægning.

Hvornår kan jeg indgå en bruttolønsaftale?

En bruttolønsaftale skal udformes som et tillæg til lønaftalen. Tillæg til lønaftaler foretages som udgangspunkt kun en gang om året i forbindelse med den ordinære lønforhandling, men kan også foretages, hvis der opstår et akut behov for f.eks hjemmearbejde.

Hvilke besparelser opnår jeg som medarbejder?

Din konkrete besparelse afhænger af, hvor stort dit skattetræk er. Betaler du topskat, sparer du f.eks. en større procentmæssig andel. Men som udgangspunkt sparer du skatten på dit køb af møbler, og du opnår en besparelse ved nu at blive beskattet af en lavere bruttoløn. Derudover beskattes kontormøbler som personalegode ikke, og du skal derfor heller ikke efterfølgende betale skat af møblernes værdi.

Er der en øvre beløbsgrænse?

Nej, der er ingen lovmæssig grænse for, hvilket beløb du må købe ind for gennem din bruttolønsordning. Den aftales mellem dig og din arbejdsgiver.

Hvor lang tid løber en bruttolønsaftale?

Den aftalte nedgang i løn skal løbe over hele lønaftaleperioden, og som hovedregel må perioden ikke være under 12 måneder. Typisk har en bruttolønsaftale en varighed på 12-36 måneder.

Hvordan udregnes fordelingen af momsen mellem arbejdsgiver og medarbejder?

Betalingen af moms beror på et individuelt skøn af, i hvilket omfang møblerne bruges til arbejde og privat. Bruger medarbejderen f.eks. kun møblerne til arbejde og aldrig privat, skal arbejdsgiver betale 100 % af momsen. Bruger medarbejder møblerne til 90 % arbejde og 10 % privat, skal arbejdsgiver betale de 90 %, mens medarbejderen selv betaler de resterende 10 %.

Hænger bruttolønsperioden sammen med garantiperioden på møblerne?

Nej, men der er rigtig lang garanti på mange af møblerne. Erfaringsmæssigt holder professionelle kontormøbler i mange år. Om jeres virksomhed har valgt en 12-, 24- eller 36-måneders betalingsperiode har ingen indvirkning på garantiperioden.

Leveringstid

Din bruttoløn-bestilling har op til 2 ugers behandlingstid. Her efter vil den blive leveret cirka 2 uger efter. Du kan derfor forvente en leveringstid på 2-4 uger. V7 borde, reoler og tavler har i øjeblikket lang leveringstid, og kan først leveres efter cirka 3 måneder.

Regler for kontormøbler som personalegode

Er min arbejdsgiver forpligtet til at stille møbler til rådighed?

Det korte svar er nej. Din arbejdsgiver har dog ansvaret for, i samarbejde med dig, at din hjemmearbejdsplads overholder kravene i arbejdsmiljøloven.

Skal min arbejdsgiver betale for møbler til mit hjemmekontor?

Nej. Ifølge arbejdsmiljøloven er det arbejdsgiverens ansvar, at din hjemmearbejdsplads lever op til de samme krav, som gælder ergonomi og komfort på arbejdspladsen. Arbejdsgiveren er dog ikke forpligtet til at betale.

Bliver møbler som personalegode beskattet?

Nej, modsat mange andre personalegoder beskattes kontormøbler ikke, hvis visse betingelser er opfyldt:

  • Medarbejderen skal have ret til og tildelt en hjemmearbejdsplads, dvs. virksomheden skønner, at der er et behov
  • Der skal laves et tillæg til ansættelsesaftalen, som beskriver de nye arbejdsvilkår
  • Møblerne skal afspejle resten af virksomhedens indkøb i forhold til design, funktion og kvalitet

 

Hvilke møbler må jeg købe på aftalen?

Du må købe møbler, som lever op til arbejdsmiljølovens krav til indretning af hjemmekontor. F.eks. står det beskrevet, at arbejdsforholdene skal være “sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige”. Der er desuden krav til både arbejdsbord og arbejdsstol, som du kan læse mere om her.

Mens aftalen løber

Bliver mine feriepenge og pension påvirket af lavere bruttoløn?

Ikke nødvendigvis. Det kan aftales med arbejdsgiver, at feriepenge og pension stadig beregnes af den oprindelige bruttoløn.

Hvem ejer møblerne, indtil de er betalt ud?

Mens aftalen løber, er kontormøblerne ejet af virksomheden. Samtidig er det vigtigt at huske, at en bruttolønsordning ikke er det samme som en afbetalingsordning. Derfor skal du som medarbejder stadig betale en scrap-pris for at overtage møblerne, når ordningen er udløbet. Den kan f.eks. være på 5%.

Hvem står for forsikring af møblerne i løbetiden?

Når møblerne står på medarbejderens adresse, er det medarbejders indbo- og brandforsikring, der dækker. Det gælder ved indbrud, skader og brand. Her gælder de almindelige indboforsikringer, så der skal ikke købes nogen ekstra forsikring.

Når aftalen udløber

Er møblerne mine, når aftalen udløber?

Når aftalen udløber, kan du købe møblerne ved at betale deres frikøbsværdi/scrap-værdi. Først herefter er møblerne dine.

Hvad sker der med aftalen og møblerne, hvis jeg stopper på arbejdspladsen inden aftalens udløb?

Ophører din ansættelse før aftalens udløb, skal virksomheden have møblerne retur, eller du kan frikøbe møblerne til restværdien.

Hvordan er jeg stillet i forhold til dagpenge i tilfælde af opsigelse, mens tillægsaftalen til ansættelseskontrakten løber?

Der er ingen ændring i dagpengene, da der ved dagpenge tages udgangspunkt i bruttolønnen på medarbejderens ansættelsesaftale og ikke på tillægsaftalen, som bruttolønsordningen skal udformes som.

Hvad sker der, hvis jeg ikke ønsker at frikøbe møblerne efter aftalens udløb?

Vil du ikke frikøbe møblerne til deres frikøbsværdi efter aftalens udløb, tilhører de stadig din arbejdsgiver.