FAQ – ofte stillede spørgsmål

Som arbejdsgiver har du måske et eller flere spørgsmål til bruttolønsordningen. Vi har her samlet de spørgsmål, vi typisk hører om selve ordningen, bestilling, levering og meget andet.

Finder du ikke svar på dine spørgsmål her, er du velkommen til at kontakte os.

Spørgsmål til bruttolønsaftale

Hvad betyder det, at medarbejderen betaler gennem bruttoløn?

Er der en øvre beløbsgrænse?

Hvor lang tid løber en bruttolønsaftale?

Hvornår kan jeg indgå en bruttolønsaftale?

Kan jeg indgå en aftale på andre tidspunkter end ved lønforhandlingen?

Hvilke besparelser opnår jeg som arbejdsgiver?

Hvordan udregnes fordelingen af momsen mellem arbejdsgiver og medarbejder?

Møbler gennem bruttolønsaftale

Skal jeg betale for møbler til mine medarbejderes hjemmekontor?

Bliver kontormøbler som personalegode beskattet?

Hvilke møbler må man købe på aftalen?

Kan jeg finde FSC-certificeret møbler i jeres sortiment?

Mens aftalen løber

Hvem står for forsikring i løbetiden?

Hvem ejer møblerne, indtil de er betalt ud?

Når aftalen slutter

Hvad sker der med aftalen og møblerne, hvis medarbejderen stopper på arbejdspladsen inden aftalens udløb?

Skal jeg tage møblerne tilbage, hvis medarbejderen stopper efter aftalens udløb?

Hvad sker der, hvis medarbejderen ikke vil frikøbe møblerne efter aftalens udløb?

Bestilling og betaling

Hvem laver bestillingen, virksomheden eller den enkelte medarbejder?

Hvordan holder jeg styr på medarbejdernes bestillinger?

Hvornår skal betalingen af møblerne ske?

Hvor lang tid går der fra bestilling til levering?

Levering og service

Leveringstid

Skal jeg opbevare møblerne?

Er jeg ansvarlig for at få møblerne hjem til medarbejderne?

Kommer medarbejderne til at kontakte mig, hvis der er problemer med en vare?

Arbejdsmiljø

Hvordan sikrer jeg, at medarbejdernes hjemmearbejdspladser overholder arbejdsmiljøloven?

Hvordan forholder jeg mig til hjemmearbejdspladser i vores APV?

Spørgsmål til bruttolønsaftale

Hvad betyder det, at medarbejderen betaler gennem bruttoløn?

Når du aftaler en bruttolønsordning med en medarbejder, går medarbejderen ned i løn og får i stedet stillet et eller flere goder til rådighed af dig. Lønnedgangen betaler for godet, og ordningen er derfor reelt omkostningsfri for dig. Du får blot en kapitalforskydning, fordi du skal lægge ud for møblerne.

Er der en øvre beløbsgrænse?

Nej, der er ingen lovmæssig grænse for, hvilket beløb man må købe ind for gennem en bruttolønsordning. Det aftales mellem dig og dine medarbejdere, hvor meget der må købes.

Hvor lang tid løber en bruttolønsaftale?

Den aftalte nedgang i løn skal løbe over hele lønaftaleperioden og som hovedregel må perioden ikke være under 12 måneder. Typisk har en bruttolønsaftale en varighed på 12-36 måneder.

Hvornår kan jeg indgå en bruttolønsaftale?

En bruttolønsaftale skal udformes som et tillæg til lønaftalen. Tillæg til lønaftaler foretages som udgangspunkt kun en gang om året i forbindelse med den ordinære lønforhandling, men kan også foretages, hvis der opstår et akut behov for f.eks hjemmearbejde.

Kan jeg indgå en aftale på andre tidspunkter end ved lønforhandlingen?

Ja, hvis særlige omstændigheder gør sig gældende. F.eks. kan bruttolønsaftaler på kontormøbler indgås, hvis der opstår et akut behov for at arbejde hjemme, som vi har set under coronakrisen.

Hvilke besparelser opnår jeg som arbejdsgiver?

Som arbejdsgiver sparer du hele udgiften på kontormøbler, fordi medarbejderne i praksis selv betaler møblerne. Derudover får du fradrag for anskaffelsessummen jf. gældende skattelovgivning, og du får momsrefusion af den skønnede erhvervsmæssige andel. Slutteligt kan medarbejderne frikøbe kontormøblerne af dig for en scrap-pris, når aftalen udløber.

Hvordan udregnes fordelingen af momsen mellem arbejdsgiver og medarbejder?

Betalingen af moms beror på et indviduelt skøn af, i hvilket omfang møblerne bruges til arbejde og privat. Bruger medarbejderen f.eks. kun møblerne til arbejde og aldrig privat, skal arbejdsgiver betale 100 % af momsen. Bruger medarbejder møblerne til 90 % arbejde og 10 % privat, skal arbejdsgiver betale de 90 %, mens medarbejderen selv betaler de resterende 10 %.

Møbler gennem bruttolønsaftale

Skal jeg betale for møbler til mine medarbejderes hjemmekontor?

Nej. Ifølge arbejdsmiljøloven er du som arbejdsgiver ansvarlig for, at også hjemmearbejdspladsen lever op til gældende lovkrav. Du er dog ikke forpligtet til at betale for indretningen.

Bliver kontormøbler som personalegode beskattet?

Nej, modsat mange andre personalegoder beskattes kontormøbler ikke, hvis visse betingelser er opfyldt:

  • Medarbejderen skal have ret til og tildelt en hjemmearbejdsplads, dvs. virksomheden skal skønne, at der er et behov
  • Der skal laves et tillæg til ansættelsesaftalen, som beskriver de nye arbejdsvilkår
  • Møblerne skal afspejle resten af virksomhedens indkøb i forhold til design, funktion og kvalitet

Hvilke møbler må man købe på aftalen?

Der må købes møbler, som lever op til arbejdsmiljølovens krav til indretning af hjemmekontor. F.eks. står det beskrevet, at arbejdsforholdene skal være “sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige”. Der er desuden krav til både arbejdsbord og arbejdsstol, som du kan læse mere om her.

Kan jeg finde FSC-certificeret møbler i jeres sortiment?

Ja, mange af vores hæve-sænkeborde og reoler er FSC-certificeret. Det vil fremgå tydeligt på de enkelte produkter på vores platform.

Mens aftalen løber

Hvem står for forsikring i løbetiden?

Når møblerne står på medarbejderens adresse, er det medarbejders indbo- og brandforsikring, der dækker. Det gælder ved indbrud, skader og brand. Her gælder de almindelige indboforsikringer, så der skal ikke købes nogen ekstra forsikring.

Hvem ejer møblerne, indtil de er betalt ud?

Virksomheden ejer møblerne under hele aftalens forløb. Først når/hvis medarbejderen frikøber møblerne efter aftalens ophør, tilhører de medarbejderen.

Når aftalen slutter

Hvad sker der med aftalen og møblerne, hvis medarbejderen stopper på arbejdspladsen inden aftalens udløb?

Ophører en medarbejders ansættelse før aftalens udløb, skal virksomheden have møblerne retur. Det kan også aftales, at medarbejderen kan frikøbe møblerne til restværdien.

Skal jeg tage møblerne tilbage, hvis medarbejderen stopper efter aftalens udløb?

Ja, det er arbejdsgivers møbler, og du skal derfor som udgangspunkt  have dem retur. Medarbejderen kan også blive tilbudt frikøb af møblerne til restværdien.

Hvad sker der, hvis medarbejderen ikke vil frikøbe møblerne efter aftalens udløb?

Ønsker medarbejderen ikke at frikøbe møblerne, er det virksomhedens møbler, som tager dem retur. Vi laver en aftale med dig, hvis vi skal tage dem retur eller afhente dem hos brugeren.

Bestilling og betaling

Hvem laver bestillingen, virksomheden eller den enkelte medarbejder?

Hos os fungerer det sådan, at den enkelte medarbejder får adgang til vores varesortiment og selv udvælger de ønskede møbler. Det er dermed ikke dig eller din HR-afdeling, der står med bestillingsarbejdet.

Hvordan holder jeg styr på medarbejdernes bestillinger?

Du får som arbejdsgiver adgang til at kunne se alle medarbejdernes bestillinger i vores system. På den måde er det let for dig at bevare overblikket.

Hvornår skal betalingen af møblerne ske?

Betalingen for indkøbet af kontormøbler sker direkte til virksomheden netto dage efter levering. Der kan også laves leasingaftale på købet gennem hele perioden.

Hvor lang tid går der fra bestilling til levering?

Vi bestræber os på at levere møblerne så hurtigt som muligt. Medarbejderne får besked om, hvornår de kan forvente at modtage deres møbler.

Levering og service

Leveringstid

Din bruttoløn-bestilling har op til 2 ugers behandlingstid. Her efter vil den blive leveret cirka 2 uger efter. Du kan derfor forvente en leveringstid på 2-4 uger. V7 borde, reoler og tavler har i øjeblikket lang leveringstid, og kan først leveres efter cirka 3 måneder.

Skal jeg opbevare møblerne?

Nej. Møblerne sendes direkte fra vores lager og hjem til medarbejderne. Du skal ikke frygte at få pladsproblemer eller pludselig at skulle opbevare flere hundrede stole eller borde.

Er jeg ansvarlig for at få møblerne hjem til medarbejderne?

Nej. Vi leverer møblerne direkte hjem til medarbejderne helt uden besvær for dig.

Kommer medarbejderne til at kontakte mig, hvis der er problemer med en vare?

Nej. I tilfælde af problemer med en vare kan medarbejderne selv søge information på vores serviceportal eller kontakte os direkte. Du bliver ikke involveret i processen og kan koncentrere dig om andre ting.

Arbejdsmiljø

Hvordan sikrer jeg, at medarbejdernes hjemmearbejdspladser overholder arbejdsmiljøloven?

Et godt skridt på vejen er ergonomiske og sikre kontormøbler. Alle vores kontormøbler lever op til arbejdsmiljøloven. At sikre hjemmekontoret er desuden et samarbejde med medarbejderen, da du som arbejdsgiver ikke har adgang til selv at kontrollere hjemmearbejdspladserne.

Hvordan forholder jeg mig til hjemmearbejdspladser i vores APV?

Virksomhedens arbejdspladsvurdering skal også omfatte hjemmearbejdspladser. Før etablering af hjemmearbejdspladser bør du derfor i samarbejde med sikkerhedsorganisationen udarbejde retningslinjer for, hvordan hjemmearbejdspladsen bliver omfattet af arbejdspladsvurderingen. Læs mere hos Arbejdstilsynet her.