FSC® – Ansvarlig brug af træ og skovens ressourcer

Kontormøbler.dk har en FSC-varemærkelicens, hvilket betyder, at vi er godkendt af FSC Danmark til at bruge FSC’s varemærker i vores kommunikation og markedsføring af FSC-mærkede produkter. FSC-mærket på vores produkter betyder, at de er lavet af materialer fra FSC-certificerede skove og andre ansvarlige kilder.

Du kan vælge de certificerede produkter ved at se efter FSC-logoet. Du kan også få hjælp til at vælge FSC-mærkede kontormøbler, når du besøger et af vores landsdækkende showrooms.

Hvilken forskel gør FSC?

  •   I en FSC-certificeret skov ved du, at skovarealet vil være det samme generation efter generation
  •   Sjældne og truede arter og deres levesteder beskyttes
  •   I dele af skoven er der ingen kommerciel hugst, og dele af skoven drives specifikt med det formål at bevare og fremme biodiversitet
  •   Naturlige vandløb, vådområder og bredområder skal beskyttes, og skovejeren skal passe på vandkvaliteten
  •   Oprindelige folks rettigheder skal respekteres og skovejeren skal bidrage økonomisk til projekter, der gavner lokalsamfundet (eksempler er adgang til lægehjælp, skolegang for børn, vand o.l.)
  •   Arbejderne i skovene skal være uddannede og have ordentlige arbejdsforhold (f.eks. sikkerhedsudstyr og løn)
  •   FSC-træ er lovligt fældet og handles på almindelige markedsvilkår

 

FSC certifikat med licenskode