Handelsbetingelser

(B2B) – Erhvervskøb/handel med cvr nummer:

Virksomhedens navn: Kontormøbler.dk A/S (sælger)

CVR-nummer: 31 63 14 59

Adresse: Rolighedsvej 36D, 8240 Risskov

Telefonnummer: +45 86 12 30 40

E-mail: flexaftale@kontormoebler.dk

Web: www.kontormoebler.dk

1. Levering og support

Handlen foregår som erhvervskøb/handel med cvr nummer, mens levering sker til den enkelte medarbejder i købers virksomhed, på dennes privatadresser. Som udgangspunkt er al levering til Danmark, og kun brofaste øer. Ønskes levering til udlandet eller ikke brofaste øer, henter sælger pris på fragt, som skal betales af køber.
Er der forhold på leveringsadressen, så som svær fremkommelighed eller ingen modtager, kan omkostninger i den forbindelse blive efterfaktureret til køber.

Møblerne leveres nedpakket til transport, og der stilles en Helpdesk portal til rådighed, med udførlig info, samlevejledning video, tegning, fejlfinding, FAQ, mv.

Levering sker i typisk “kontortid” mellem kl. 8-16. Levering af varerne er som udgangspunkt til fortovskant /hoveddør. Leverandøren tilbyder ikke at monterer, eller opstille møbler i medarbejders hjem.
Ved modtagelse af varer, har køber/købers medarbejder pligt til at undersøge om varerne er ankommet i hel og ubeskadiget tilstand. Herunder om der er trykmærker på emballagen. Er der ikke det kan der kvitteres for korrekt modtagelse. Er der trykmærker eller direkte skader på varerne, skal dette noteres på fragtbrevet.
Fotodokumentation skal da fremsendes af køber til sælger snarest muligt. Efter en reklamation, vil sælger hurtigst muligt komme med svar på hvordan og hvornår manglen eller skaden kan udbedres.
Køber vil ikke hos sælger kunne kræve erstatning eller afslag for følgeskader, avancetab, driftstab eller indirekte tab. En sådan skade vil ikke give ret til en ophævelse af købet.
Service, support og reklamationer håndteres af brugeren via Helpdesk portalen.

2. Skader og mangler

Skulle der være en mangel ved produktet, skal køber hurtigst muligt og uden ugrundet ophold
reklamere til sælger. Gør køber ikke dette indenfor 7 dage fra modtagelsen af varerne, bortfalder
sælgers forpligtigelse til at udbedre manglen uden omkostning.
Såfremt køber påberåber sig en mangel, vil sælger være berettiget til at afhjælpe denne eller i
øvrigt foretage omlevering, alt efter hvad der skønnes at være den bedste fremgangsmåde fra
sælgers side.
Alle anmodninger, reklamationer og henvendelser skal indsendes her: FLEXSERVICE
Efter en reklamation, vil sælger hurtigst muligt komme med svar på hvordan og hvornår manglen
og skaden kan udbedres.
Køber vil ikke hos sælger kunne kræve erstatning eller afslag for følgeskader, avancetab, driftstab
eller indirekte tab.

3. Leveringstid

Den omtrentlige leveringsdato udsendes efter bestillingsrunden er slut, og leveringsforløbet er
planlagt.
Leveringsdatoen er vejledende og Kontormøbler.dk (sælger) kan ikke holdes økonomisk ansvarlig
for en eventuel forsinkelse eller udsættelse fra producent eller fragtfirma. En sådant
forsinkelse/udsættelse vil ej heller give ret til en ophævelse af købet.
Købers medarbejder kontaktes inden levering af fragtselskabet, for at aftale en præcis dag for
leveringen.

4. Priser og ejendomsret

Bestilling og priser er først endelig, når køber har modtaget en skriftlig ordrebekræftelse inkl.
priser. Der tages forbehold for tastefejl, trykfejl, billedfejl, prisændring, udgåede varer samt
leveringssvigt af tredjepart.
Månedspriser er afrundede og kan derfor varierer fra den egentlige månedspris. Disse månedspriser afhænger desuden af den enkelte medarbejders skatteforhold.
Priser på hjemmesiden kan til enhver tid ændres uden varsel.
Ejendomsretten til det solgte forbliver i enhver henseende hos sælger, til købssummen og alle
øvrige omkostninger ved købet er effektivt betalt af køber.

5. Annullering og ophævelse

Aftalen omkring selve købet er bindende, og der er ikke nogen fortrydelsesret ved salg til
erhvervsdrivende (erhvervskøb).
Den enkelte virksomhed kan dog have valgt at tilkøbe en opsigelses returret.
Kontakt den bruttoløn ansvarlige i din virksomhed, hvis du gerne vil vide mere.

6. Garanti

Kontormøbler.dk videregiver garantien fra producenter, hvilken som minimum gælder to år. Dog er
der op til 10 års garanti på kontormøbler fra nogle leverandører. (Se nærmere på det enkelte
produkt på Helpdesk siden)
Som køber skal man reklamere til sælger, så snart man opdager en fejl som man mener kunne
være omfattet af garantien.
Sælger vil så kontakte producenten af produktet, og vende retur snarest muligt med hvordan de
foreslår man bedst afhjælper problemet. Det kan være ombytning eller udskiftning af enkelt dele.
Sælger forbeholder sig afhjælpningsret på problemet.
Der vil ikke kunne kræves erstatning eller afslag for følgeskader, avancetab, driftstab, eller andre
indirekte tab. En skade eller reklamation vil ikke give ret til ophævelse af købet.

7. Persondatapolitik

Kontormøbler.dk registrerer og videregiver de personoplysninger, som er nødvendige for at kunne
leveret varen. Personoplysningerne registreres hos Kontormøbler.dk A/S og opbevares i fem år,
hvorefter oplysningerne slettes.
Kontormøbler.dk samarbejder herudover med en række andre virksomheder, som opbevarer og
behandler data. Virksomhederne behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke
bruge dem til egne formål.
Kontormøbler.dk samarbejder kun med databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine
oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.
Den dataansvarlige på kontormoebler.dk er direktør Torben Møller.
Køber har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger vi behandler om denne.
Hvis køber mener, at oplysningerne er unøjagtige, har denne ret til at få dem rettet. I nogle
tilfælde har Kontormøbler.dk pligt til at slette persondata, hvis køber beder om det. Det kan f.eks.
være, hvis købers data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi skulle bruge dem
til. Køber kan også kontakte Kontormøbler.dk, hvis denne mener, at dine persondata bliver
behandlet i strid med lovgivningen. Dette kan gøres ved at skrive på: info@kontormoebler.dk.

8. Forsikring

Ansvaret for produkterne overgår ved levering til fortovskant.
Det er den enkelte bruger der selv er ansvarlig for at have en indboforsikring på møblerne når de
står i eget hjem. Eventuelle skader på virksomhedens møbler i perioden, udbedres af
medarbejderen, eller dennes forsikring.