Regler og krav til bruttolønsordning

Som udgangspunkt kan alle virksomheder og lønmodtagere gøre brug af en bruttolønsordning. Dog er der en række regler og krav til en bruttolønsordning, som skal overholdes, når aftalen skal udformes. De drejer sig både om selve møblerne, om medarbejdernes rettigheder og om tidspunktet for aftalen.

Vi har opridset de vigtigste punkter her:

 

Møblerne på hjemmekontoret skal i fremtoning afspejle den indretning, der findes i virksomheden

Kort sagt må møblerne til hjemmekontoret ikke adskille sig væsentligt fra møblerne i virksomheden, når det gælder kvalitet og design.

 

Medarbejderen skal have mulighed for at købe møblerne efter aftalens udløb

Møblerne skal have en fastlagt frikøbsværdi eller scrapværdi, når aftalen udløber. Det kan f.eks. være en scrapværdi på 5%.

 

Bruttolønsaftalen skal ligge som et tillæg til lønaftalen

Tillæg til lønaftaler foretages som udgangspunkt kun en gang om året. Der kan dog gøres undtagelser, hvis der opstår et akut behov for f.eks. hjemmearbejde.

 

Aftalen skal være inden for rammerne af de gældende regler for ansættelsen

Det kan f.eks. være de overenskomster eller lokalaftaler, der regulerer ansættelsen.

 

Der skal findes en skriftlig aftale eller kontrakt

Kontrakten mellem arbejdsgiver og medarbejder har vi lavet et oplæg til. Det får du med i købet, når du bestiller kontormøbler gennem vores bruttolønsplatform. Læs mere om kontrakten her.

 

Advokat Dorthe Westerdahl, Ret&Råd København, om Bruttolønsordningen:

  • Købet finansieres ved, at medarbejderen går lidt i løn i en afgrænset periode.
  • Virksomheden kan indkøbe møblerne efter medarbejderens ønske og samtidig aftales en afviklingsperiode af det købte. Der skal være tale om indkøb af sædvanlige kontormøbler.
  • Der kan aftales en afviklingsperiode mellem 12- 36 mdr. Den månedlige udgift fratrækkes i medarbejderens løn FØR skat. Det betyder, at skatten faktisk betaler en del af medarbejderens lønnedgang.
  • Skattebesparelsen gør det dermed billigere for medarbejderen at indkøbe et hjemmekontor – end hvis kontormøblerne blev indkøbt som et almindeligt privatkøb.
  • Virksomheden får ikke nogen direkte udgift, men virksomheden har en mindre likviditets-forskydelse.
  • Det er vigtigt, at der bliver indgået en skriftlig aftale med medarbejderen, om de indkøbte kontormøbler, afviklingsperiode etc.

https://www.ret-raad.dk/blog/hjemmearbejdspladser

 

Regler og krav til bruttolønsordning