Sådan opnår du en skattefri hjemmearbejdsplads

Det er nu blevet lettere at købe kontormøbler skattefrit til hjemmekontoret. Her beskriver vi ændringen og de fordele, den giver.

Som arbejdsgiver kan du sjældent give personalegoder til dine medarbejdere, uden at de beskattes af dem. Dette gælder dog ikke for kontormøbler – og faktisk betyder en ny godkendelse, Kontormøbler.dk har fået af SKAT, at det er blevet endnu lettere at købe kontormøbler skattefrit gennem vores bruttolønsordning.

Du skal blot have godkendelse fra din arbejdsplads for at få en skattefri hjemmearbejdsplads

Tidligere skulle følgende krav være opfyldt, for at medarbejderen ikke blev beskattet af sine kontormøbler til hjemmekontoret:

  • Medarbejderen skal have ret til og tildelt en hjemmearbejdsplads
  • Der skal laves et tillæg til ansættelsesaftalen, som beskriver de nye arbejdsvilkår
  • Medarbejderen arbejder hjemme i gennemsnit ca. 2 dage om ugen
  • Møblerne skal afspejle resten af virksomhedens indkøb i forhold til design, funktion og kvalitet

Alle punkter er stadig gældende undtagen punktet, der siger, at medarbejderen skal arbejde hjemme i gennemsnit ca. 2 dage om ugen. Det er nu nok, at virksomheden skønner, at medarbejderen har behov for en hjemmearbejdsplads. Der er således ingen krav til, hvor mange timer eller dage pr. uge en medarbejder skal arbejde hjemmefra. Det er dog vigtigt at bemærke, at der stadig skal være tale om reelt hjemmearbejde og dermed også et reelt behov for en god hjemmearbejdsplads.

Sådan er de nye anvisninger en fordel for arbejdsgiver

De nye vejledninger for hjemmekontor gør hjemmearbejdet væsentligt mere fleksibelt. Har arbejdsgiveren først indgået en bruttolønsaftale med os, er der således ikke krav om, at medarbejderen skal arbejde hjemmefra to dage om ugen for at undgå beskatningen.

Det gør det lettere at planlægge hjemmearbejdet efter, hvornår der reelt er behov for det, og hvornår det giver mere mening, at medarbejderne befinder sig på arbejdspladsen. Arbejdsgiver (og medarbejder) er med andre ord ikke bundet af, at medarbejderen skal befinde sig på bestemte steder i fastlagte tidsrum – og det er en stor fordel for alle.

Kontakt os, og hør mere om et skattefrit hjemmekontor

Er du interesseret i at høre mere om vores bruttolønsordning, kan du kontakte os på flexaftale@kontormoebler.dk.

Tak, fordi du læste artiklen “Sådan opnår du en skattefri hjemmearbejdsplads“.