Sådan fungerer det

For at kunne få et skattefrit hjemmekontor gennem bruttolønsordningen er der nogle krav, der skal opfyldes. Her har vi opridset nogle af de vigtigste – resten kan du læse om i vores mere dybdegående PDF om kontormøbler på bruttolønsordning, som du også kan downloade her på siden.

  • Du skal have udarbejdet en skriftlig bruttolønsaftale. Når du køber kontormøbler hos os, har vi allerede udarbejdet en færdig revisionsgodkendt bruttolønsaftale, som du kan bruge. Vi medsender kontrakten uden beregning.
  • Bruttolønsaftalen skal ligge inden for rammerne af de gældende regler for arbejdsforholdet, herunder evt. overenskomster, lokalaftaler og lignende.
  • Aftalen skal indebære en reel fremadrettet nedgang i medarbejderens kontante løn. Den aftalte lønomlægning skal som udgangspunkt løbe over hele lønaftaleperioden eller som tommefingerregel i min. 12 mdr.

 

Bruttolønsordning – hvordan fungerer det?